Skip to content

The Missing Girls (2023) ค่ายเฮี้ยน โรงเรียนโหด

    เมื่อกลุ่มของนักเรียนเกเร ที่มีคะแนนประพฤติที่ต่ำที่สุดในโรงเรียนได้ถูกเชิญให้ไปเข้าร่วมค่ายธรรมะ ในการฝึกอบรบจิตพิสัยและต้องค้างคืนเพื่อแก้ไขคะแนนให้ผ่านให้ได้ โดยทั้งหมดที่ต้องมาเข้าค่ายธรรมะในครั้งนี้นั้น มีกันทั้งหมด 9 คน ที่ไม่เต็มใจในการเข้าร่วมแต่ทั้งเก้านั้นไม่สามารถเลือกหรือปฏิเสธค่ายธรรมะครั้งนี้ และจะต้องแก้ให้ผ่านให้ได้ถ้าไม่ต้องการถูกไล่ออก

    แต่ปัญหาก็มาเยือนกลุ่มนักเรียน เมื่อหนึ่งในนักเรียนได้เข้าไปและปลดล็อกห้องที่ถูกห้ามเอาไว้ ซึ่งภายในห้องนั้นมีผีนักเรียนที่เสียชีวิตในห้องน้ำอยู่ และนั่นทำให้นักเรียนทั้งเก้าคนจึงต้องพบกับความเฮี้ยนที่น่ากลัวที่สุด พร้อมผีที่จะตามหลอกหลอนทั้งเก้าไม่ว่าจะด้วยทางใดก็ตามและทั้้งเก้าคนจะทำอย่างไร ให้สามารถรอดไปจากค่ายธรรมะนี่ได้