Skip to content

The East เดอะอีสต์ ทีมจารชนโค่นองค์กรโฉด (2013)

    เจน โอเว่น เจ้าหน้าที่สืบสวนของบริษัทข่าวกรองเอกชนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ตลอดเวลาที่เธอได้เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในนั้นจนกระทั่ง วันหนึ่งที่เธอได้รับงานชิ้นใหม่ที่เสี่ยงตายและอันตรายที่สุดเท่าที่เธอ หรือแม้แต่คนอื่นในบริษัทเคยได้รับมาซึ่งนั่นคือการเข้าแทรงแซงเข้าไปยังกลุ่มองค์กรที่มีชี่อเสียงในโลกอาชญากรรม เพื่อเก็บข้อมูลของพวกเขาให้ได้ถึงจะสำเร็จภารกิจของเธอ

    เจน จึงได้แฝงตัวเข้าไปหาโดยใช้นามแฝงว่า ซาราห์ มอส และเดินทางเข้าไปยัง เดอะอีสต์ กลุ่มองค์กรที่เป็นเป้าหมายในภารกิจครั้งนี้ของเธอ ผ่านหนึ่งในสมาชิกที่เธอได้พบเจอระหว่างการเดินทาง และนั่นทำให้ภารกิจเสี่ยงตายของเธอได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เพื่อตามหาข้อมูลที่มีมูลค่าสูงนั่นมาและรอดกลับมาให้จนได้