Skip to content

Prey (2022) เพรย์ ผู้ล่า มหากาฬ

    เมื่อ 300 ปี ก่อน เรื่องราวของ นารุ นักรบผู้กล้าหาญอันเก่งกาจ ที่ถูกฝึกมาอย่างดีโดยเหล่านักล่าในตำนาน ซึ่งเธอโตมากับการล่าสัตว์มากมายตั้งแต่เด็กและฝีมือของเธอนั้น ก็ได้ใช้ในการช่วยชีวิตพรรคพวกของเธอมาหลายครั้ง แต่คราวนี้ก็ได้มีภัยร้ายบางอย่างที่กำลังมาหาเธอและพรรคพวกของเธอ เป็นภัยร้ายที่ไม่มีใครสามารถต่อกรกับมันมาก่อน แม้แต่เธอกับพรรคพวกของเธอ

    เมื่อได้มีนักล่าประหลาด โผล่มาตามไล่ล่าสิ่งมีชีวิตทุกอย่างรวมถึงมนุษย์ ที่ทำให้ผู้คนในบริเวณนั้นต้องตายมาแล้วนับไม่ถ้วน ทำให้ขึ้นอยู่กับ นารุ และเพื่อนของเธอในการจัดการกับนักล่าที่โผล่มาโดยมีเป้าหมาย ในการไล่เหยื่อและจัดการอย่างไร้ปราณี