Skip to content

Monsters of Man จักรกลพันธุ์เหี้ยม (2020)

    โลกก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้มนุษย์ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา เมื่อบริษัทผลิตหุ่นยนต์ได้ประสานงานและร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ CIA ที่ต้องการความร่วมมือของพวกเขาในการปฏิบัติภารกิจทางการทหารที่ผิดกฎหมาย และไม่ได้รับการอนุญาตมาก่อนเลยแม้แต่น้อย

    ซึ่งนั่นทำให้ได้มีปล่อยหุ่นยนต์รุ่นต้นแบบ ลงไปยังสถานที่ที่พวกเขาคิดว่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งภารกิจนี้นั้นเป็นหนึ่งในแผนการของทางบริษัทที่เมื่อทำสำเร็จแล้ว จะทำให้พวกเขาได้ร่วมสัญญาทางทหารอย่างแน่นอน

    แต่เมื่อเป้าหมายที่พวกเขาคาดการนั้นผิดไปและหุ่นพวกนั้นเริ่มฆ่าทุกอย่างที่ขวาหน้ารวมถึงผู้คนบริสุทธิ์ และนั่นทำให้กลุ่มของหมอทั้งหกคนที่อยู่ในบริเวณนั้น ต้องหนีออกมาจากที่นั่นให้จนได้ก่อนที่หุ่นยนต์พวกนั้นจะฆ่าพวกเขาอย่างไม่ปราณี