Skip to content

ดูซีรี่ย์ Juvenile Justice (2022) หญิงเหล็กศาลเยาวชน EP.1-10 จบแล้ว

    ดูซีรี่ย์ Juvenile Justice หญิงเหล็กศาลเยาวชน เรื่องราวของ ชิมอึนซอก เคยเป็นเหยื่อของอาชญากรที่มีอายุน้อยเมื่อเธอยังเป็นเยาวชนเอง ประสบการณ์นี้ทำให้เธอมีความเกลียดชังผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนอย่างยิ่ง เธอตัดสินคดีตามกฎหมาย และเมื่อเธอถูกย้ายมาเป็นผู้พิพากษาประจำศาลเด็กและเยาวชนในเขตที่มีอาชญากรเด็กและเยาวชนมากที่สุด เธอพบว่าต้องการทำงานให้เป็นไปอย่างเต็มที่เพื่อให้ความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลนี้

    ในหน้าที่ของเธอเป็นผู้พิพากษา ชิมอึนซอก ต้องเผชิญกับคดีหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและเยาวชนที่มีปัญหากับกฎหมาย เธอใช้วิธีการแบบเธอเองในการจัดการ โดยให้ความสำคัญกับการฟังเสียงของเด็กและเยาวชนที่เข้ามาในศาล เธอเคยอ่านเรื่องราวของเด็กและเยาวชนทั้งหลายที่มีปัญหาเพื่อทำให้เข้าใจสภาพความเป็นจริงอย่างแท้จริง

    ชิมอึนซอก เชื่อว่าการให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทำให้เธอให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในศาล นอกจากนี้ เธอยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้สึกสบายใจและมั่นใจในการพูดคุยกับเธอ ทำให้สามารถนำเสนอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขาได้อย่างเต็มที่และแสดงความเห็นของตนเองได้โดยอิสระ

    ผลลัพธ์ของการดำเนินงานของ ชิมอึนซอก ในฐานะผู้พิพากษาประจำศาลเด็กและเยาวชนเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก ซึ่งได้รับการยอมรับจากเด็กและเยาวชนต่างๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากเธอ ส่งผลให้เขาได้รับความเคารพและความไว้วางใจจากทั้งส่วนราชการและประชาชนทั่วไปในชุมชน ซึ่งทำให้เธอรู้สึกเป็นกำลังใจในการทำงานของตนในฐานะผู้พิพากษา และยังเสริมสร้างความมั่นใจในความสามารถของตนในการทำให้ความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนในสังคมเป็นไปอย่างถูกต้องและเท่าเทียม

    >>> ดูหนังและซีรีส์จาก NETFLIX <<<