Skip to content

Hellhole ขุมนรก (2022) NETFLIX

    ในปี ค.ศ. 1987 ณ แห่งหนึ่งในโปแลนด์ มาเร็ค เจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่ม ต้องเดินทางไปยังอารามที่ห่างไกลจากความเจริญ หลังจากที่ได้มีรายงานการหายตัวไปของกลุ่มคนผู้หายสาบสูญ โดยที่นั่นเขาได้พบกับนักบวชที่อาศัยอยู่ในอารามแห่งนั้นพร้อมอ้างว่าสามารถทำพิธีเพื่อชำระล้างให้กับผู้คนที่ถูกผีเข้าสิงได้ พร้อมไม่ต้องการให้คนภายนอกเข้ามายังสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม

    นั่นทำให้ มาเร็ค จึงต้องแฝงตัวเข้าไปยังอารามโดยการปลอมตัวเป็นหนึ่งในนักบวชของที่นั่น โดยเมื่อเข้ามาแล้วเขาก็ต้องพบเจอกับชีวิตของนักบวชที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมาก พร้อมด้วยเบาะแสของกลุ่มคนที่หายตัวไปอย่างที่เขาคาดการไว้ แต่แล้วความสยองที่เขาต้องพบเจอนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อได้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้นั้นไม่มีทางออกให้กับเขา