Skip to content

Extreme Job ภารกิจทอดไก่ ซุ่มจับเจ้าพ่อ (2019) NETFLIX

    เมื่อทีมของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหาวิธีการเพื่อตามล่าองค์กรและเจ้าพ่ออาชญากรรม ที่โดนหมายและเป้าหมายของพวกเขาคือต้องแฝงตัว เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่องค์กรอาชญากรรมนี้นั้นวางแผน และเตรียมไว้เพื่อใช้ในการจัดการกับองค์กรนี้ให้สิ้นซาก

    ปฏิบัติการนี้ได้ให้พวกเขาทุกคนร่วมมือกันในการแฝงตัวเป็นพนักงานร้านไก่ทอด พร้อมเก็บข้อมูลต่างๆ ขององค์กรและเจ้าพ่อหัวหน้าของแก๊งนี้ด้วย แต่ทว่าเมื่อพวกเขาได้สร้างสูตรไก่ทอดที่เหนือความคาดหมาย ทำให้ร้านนั้นได้โด่งดังขึ้นโดยที่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจ