Skip to content

Extraction 2 (2023) คนระห่ำภารกิจเดือด 2

    Extraction 2 (2023) คนระห่ำภารกิจเดือด 2 หลังจากเอาตัวแทบไม่รอดจากอาการบาดเจ็บที่แผลฉกรรจ์ จากภารกิจใน กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ ไทเลอร์ เรคกลับมาแล้ว และทีมของเขาก็พร้อมรับภารกิจต่อไป