Skip to content

ดู The Gray Man (2022) ล่องหนฆ่า NETFLIX

    ดู The Gray Man – ล่องหนฆ่า ซิกส์ มือสังหารที่ชำนาญในการทำงานเป็นอย่างมาก ซึ่งเขานั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของ เซียร่า โครงการลับของซีไอเอ ที่สมาชิกทั้งหมดนั้นเป็นมือสังหารนอกสังกัดที่จะต้องทำภารกิจที่มอบหมายให้สำเร็จ โดยส่วนใหญ่จะเป้นงานฆ่าที่ลอบเร้นและต้องแนบเนียนที่สุด ซึ่งสมาชิกของโครงการนั้นชำนาญเป็นอย่างดีและพลาดน้อยครั้งเท่านั้น

    แต่แล้วในระหว่างภารกิจสังหาร ซิกส์ ก็ต้องพบว่าเขานั้นได้ถูกให้สังหารหนึ่งในสมาชิกของโครงการ ที่มีข้อมูลลับสุดยอดที่ถ้าเปิดเผยออกไปจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นในองค์กรอย่างแน่นอน และด้วยข้อมูลที่ได้มานี้ทำให้เขาต้องถูกหมายหัวโดยเจ้าหน้าที่และสมาชิกของโครงการทุกคน ที่ต้องการจะสังหารเขาเพื่อไม่ให้ข้อมูลสำคัญเหล่านี้หลุดไป และเขาจะสามารถรอดจากกลุ่มของนักฆ่าเหล่านี้ได้หรือไม่ ดู The Gray Man (2022) ล่องหนฆ่า NETFLIX