Skip to content

ดู Raid on the Lethal Zone (2023) บุกโจมตีเขตอันตราย

    ในช่วงปลาย ค.ศ. 1990 ณ พรมแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ที่เต็มไปด้วยศัตรูมากมายหลังชายฝั่งนั่นเองทำให้มีการรวมพลพิเศษในชื่อทีมรบพิเศษตำรวจติดอาวุธป้องกันชายแดน ซึ่งตั้งแต่นั้นพวกเขาเริ่มที่จะปกป้องชายแดนเมืองจากผู้บุกรุกแต่ในระหว่างปฏิบัติการกำจัดยาเสพติดที่เกิดขึ้นในบริเวณชายแดน แต่ปฏิบัติการนั่นเองต้องพังพินาศในที่สุด

    เนื่องจากภัยพิบัติน้ำท่วมภูเขา ที่ส่งผลให้หน่วยรบพิเศษต้องสูญเสียกำลังพลจำนวนมหาศาลไปและเพื่อล้างแค้นให้กับสหายร่วมสนามรบ พวกเขาเลือกที่จะออกตามล่าและจัดการตัวการที่ขนส่งยาเสพติดเข้ามานั่นเองจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้น ของปฏิบัติการครั้งใหญ่ของหน่วยรบพิเศษที่พวกเขาเชื่อว่าจะเป็นการล้างแค้นให้กับสหายที่สูญเสียชีวิตไปของพวกเขา