Skip to content

ดูหนัง The Ghost Station (2022) อ๊กซู สถานีผีดุ

    ดูหนัง The Ghost Station – อ๊กซู สถานีผีดุ ณ สถานีรถไฟอ๊กซู สถานีที่ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา หลังจากที่เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุมากมายที่ถึงแก้ชีวิตที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีท่าทีจะลดลง ด้วยเหตุนั้นเองทำให้สถานีรถไฟนี้เริ่มที่จะมีผู้คนใช้บริการน้อยลงเป็นอย่างมาก และจู่ๆ อู วอน เจ้าหน้าที่ประจำของสถานี ต้องพบเจอกับเรื่องประหลาดมากมายที่เขาไม่สามารถหาคำตอบได้ และมันทำให้เขาต้องการที่จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

    นั่นเอง อู วอน จึงได้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเขา นา ยอง สาวนักข่าวที่ต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานีอ๊กซูเช่นเดียวกัน และนั่นเองทำให้ทั้งสองได้ร่วมมือกันในการตามหาคำตอบของสถานีรถไฟต้องสาปนี้ ว่าแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นและเบื้องหลังของความประหลาดนี้นั้นคืออะไร